Návratnosť investície do FVE

Vypočítať návratnosť fotovoltaickej elektrárne vôbec nie je jednoduché. V čase životnosti elektrárne (ktorá môže byť 30 a viac rokov) sa mení cena elektriny, ktorú domácnosť nakupuje ale taktiež sa mení hodnota peňazí. Časová hodnota 1€ dnes (koľko tovaru si kúpim dnes za 1€) je iná, ako za 10 rokov. Finančnéinštitúcie používajú rôzne výpočty na stanovenie časovej hodnoty peňazí a zohľadnujú to vo výške úroku priposkytovaní pôžičky.

Preto pre stanovenie návratnosti fotovoltaickej elektrárne musíme vychádzať zo zjednodušeného modelu.

Predpokladajme:

Pre správne pochopenie problematiky je nutné si uvedomiť hlavný nedostatok výroby elektriny zo slnka.

Výroba elektriny zo slnka je bohužial v inom čase, ako je potreba. Najviac sa vyrába v lete a cez deň ale najväčšia potreba je v zime a v noci. Výnimkou su plne klimatizované objekty, kde je najväčšia potreba v lete a cez deň - ale toto nie je prípad bežnej domácnosti.

Keď tieto 2 grafy prekryjeme, zistíme, kedy je je fotovoltická elektráreň najúčinnješia v ročnom pohľade.

Ale pozrime sa na porovnanie výroby a spotreby v ročnom pohľade, avšak zohľadnime aj čas, teda výroba je cez deň.

Tento graf ukazuje to, že kým spotreba je v podstate rovnomerne rozložena na deň a noc, tak výroba je len cez deň.

Čo z toho vyplýva?

Že spotrebovať vyrobenú energiu, aby sme z nej mali čo najväčí úžitok vôbec nie je jednoduché. Práve naopak, keď niekto povie, že "daj si 2kWp na strechu a za 10 rokov to máš späť" minimálne si vymýšľa.

Na to, aby sme mohli aspoň zjednodušene povedať, aká bude návrátnosť peňazí vloženej do nákupu fotovoltaickej elektrárne, musíme spotrebu v domácnosti regulovať. V tomto prípade máme na mysli regulovať nie výkonom, ale časovo. Vysvetlíme.

Štatisticky odčítané hodnoty z tisíciek inštalácií rôznych FVE vo svete potvrdzjú nasledovné čísla:

A teraz sa konečne dostávame k číslam.

Porovnajme jednotlivé typy správania sa našej modelovej domácnosti (popísaná v úvode článku) s FVE a získame úsporu elektriny v €

A teraz vypočítajme návratnosť v rokoch pri rôznych typoch regulácie. Do modelu započítame aj dotácie z programu Zelená domácnostiam

Neregulovaná spotreba

Pasívna

Aktívna regulácia

Aktívna regulácia doplnená o akumulátory

Čo povedať na záver?

A čo môžeme odporučiť?

Veľmi zaujímavý pohľad na výpočet návratnosti nápísal aj náš kolega z Fotovoltickej asociácie, energetickýporadca pre fotovoltiku Ing. Bokroš tu.